Системи мобільного радіозв’язку


 

Конструювання та комп’ютерне проектування радіоінформаційних систем


 

Експлуатаційна практика з радіоінформаційних систем


 

Основи комп’ютерної графіки та автоматизації проєктування в телекомунікаціях та радіотехніці


 

Теорiя iнформацiї, сигнали та процеси в телекомунiкацiях та радiотехнiцi


 

Мiкропроцесорнi пристрої та системи в телекомунiкацiях та радiотехнiцi


 

Системи керування базами даних та білінгу


 

Основи електроніки та схемотехніки


 

Теорія кодування в телекомунікаціях та радіотехніці


 

Проєктування інформаційно-телекомунікаційних та радіотехнічних систем та мереж


 

Системи комутації та розподілу інформації


 

Переддипломна практика


 

Методи та моделі обслуговування мультисервісного трафіку


 

Технічні засоби служби авіаційної безпеки


 

Передавальні та приймальні пристрої та системи


 

Системи телерадіомовлення та мультимедійні мережі нового покоління


 

Системи авіаційного електрозв’язку за концепцією CNS/ATM


 

Основи інформатики, програмування та інформаційних технологій


 

Інтелектуальні системи та технології прийняття рішень у телекомунікаціях та радіотехніці


 

Основи моделювання радіоінформаційних
систем та технологій


 

Основи теорії надійності, експлуатації та ремонту інформаційно-телекомунікаційних та радіотехнічних систем


 

Переддипломна практика


 

Спеціалізовані системи комп’ютерного моделювання та проєктування телекомунікаційних систем


 

Фахово-ознайомлювальна практика


 

Вступ до телекомунікацій та радіотехніки


 

Інформаційні технології в радіотехніці


 

Радіоавтоматика та телеуправління


 

Радіовимірювання в телекомунікаціях та радіотехніці