6983 Телекомунікаційні системи та мережі (маг)

НАЗВА

ФАХОВА / НЕФАХОВА

РЕКОМЕНДОВАНА / АЛЬТЕРНАТИВНА

НА КУРС

НА СЕМЕСТР

Методи обробки мультимедійної інформації

ф

р

1

1

Системи широкосмугового радіозв’язку

ф

р

1

1

Технології обробки та використання мовних сигналів

ф

а

1

1

Технології SDN та SDR

ф

а

1

1

Інформаційно-економічна безпека підприємств телекокомунікаційної галузі

нф

р

1

1

Прикладні Інтернет технології

нф

а

1

1

Телекомунікаційні системи та мережі авіаційного транспорту

ф

р

1

2

Мережі мобільного зв’язку 5G

ф

р

1

2

Високошвидкісні системи та мережі передавання інформації

ф

р

1

2

Методи моніторингу радіочастотного ресурсу ТКС

ф

а

1

2

Тестування телекомунікаційних систем та мереж

ф

а

1

2

Методи віртуального управління та маршрутизації в телекомунікаційних мережах

ф

а

1

2

 

6990 Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси (маг)

НАЗВА

ФАХОВА / НЕФАХОВА

РЕКОМЕНДОВАНА / АЛЬТЕРНАТИВНА

НА КУРС

НА СЕМЕСТР

Радіоелектронні системи та комплекси зв’язку

ф

р

1

1

Радіоелектронні системи та комплекси радіолокації

ф

р

1

1

Технології та засоби радіоелектронної боротьби

ф

р

1

1

Комп’ютеризовані системи оброблення аеронавігаційної інформації та контролю повітряного руху

ф

а

1

1

Радіоелектронні системи охоронно-пожежної сигналізації

ф

а

1

1

Інформаційні технології авіаційної безпеки

ф

а

1

1

Інтегровані радіоелектронні системи безпеки об’єктів аеропорту

ф

р

1

2

Радіоелектронні системи та комп’ютеризовані комплекси доглядової техніки

ф

р

1

2

Методи математичного моделювання радіоінформаційних систем

ф

а

1

2

Інтелектуальні системи оброблення та прийняття рішень у радіоелектронних пристроях, системах та комплексах

ф

а

1

2

Системи відеоспостереження та контролю доступу

нф

р

1

2

Системи охоронного телебачення

нф

а

1

2