Кафедра телекомунікаційних та радіоелектронних систем заснована в 1965 році в складі радіотехнічного факультету Київського інституту інженерів цивільної авіації під назвою “Кафедра авіаційного зв’язку”. Кафедру очолив доцент Босий М.Д., провідний фахівець в галузі зв’язку, автор великої кількості підручників, навчальних посібників, в тому числі “Справочника радиолюбителя” обсягом 1152 сторінки. На час створення кафедри на ній працювало вісім викладачів, в тому числі тодішній декан радіотехнічного факультету доцент Ластовський М.С.

     В 1987 році на базі кафедр “Авіаційного зв’язку”, “Радіолокації” та “Радіонавігації” була створена кафедра “Експлуатації та ремонту бортового радіоелектронного обладнання”, яка в 1999 році отримала назву кафедри “Телекомунікаційних систем”.

     В 1970 році кафедру очолював д.т.н., професор Ігнатов Володимир Олексійович (05.06.1938, Київ) — фахівець у галузі авіаційної радіотехніки. Д-р тех. н. (1971), проф. (1973). Заслужений діяч науки і техніки України (1991). Держ. премія України в галузі науки і техніки (1996). Майстер спорту СРСР з вільної боротьби. (1958). Чемпіон України (1960). Закінчив Київський інститут інженерів цивільного повітряного флоту (1961), де потім працював (нині Національний авіаційний університет): 1971—2001 — завідувачем, а від 2001 — професором кафедри телекомунікаційних систем, Заслужений професор НАУ, водночас 1980—85 — декан факультету радіоелектронного обладнання.

     Ігнатов Володимир Олексійович – учень наукової школи всесвітньо відомого вченого Заслуженого професора НАУ д.т.н. проф. Ільницького (1961-1971). В свою чергу, є родоначальником наукових шкіл видатних вчених професорів: Маньшин Г.Г., Конахович Г.Ф., Яновський Ф.Й., Стеклов В.К., Первунінський С.М. та інших.

     Лауреат Золотої медалі Всесвітньої Організації Інтелектуальної Власності (1996). Академік Академії зв’язку України (1993). Академік Міжнародної Академії Інформатизації при ООН (1996).

     В 1994 році, як представник України, Віденською Генеральною Асамблеєю Ігнатов В.О. був обраний до складу виконавчого комітету Міжнародної Федерації Винахідницьких Асоціацій, де відповідає за розвиток інноваційної та інвестиційної діяльності у країнах Центральної та Східної Європи.

     Нагороджений медалями Виставок Досягнень Народного Господарства СРСР і БРСР (Москва, Мінськ, 1974, 1975), Почесними знаками: «Кращий винахідник Київського інституту інженерів цивільної авіації» (1978). «Відмінник винахідництва й раціоналізаторства СРСР» (1980), «Відмінник Аерофлоту» (1983), «За відмінні успіхи в області вищої освіти» (1984), «Ударник п’ятирічки» (1980, 1985), «Переможець соціалістичного змагання» (1985-1987). Президією Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів СРСР тричі був нагороджений Почесним знаком «Відмінник винахідництва й раціоналізаторства п’ятирічки» (1970-1985).

     Автор 492 наукових, навчальних і методичних робіт, у тому числі 71 винаходу, 6 підручників і навчальних посібників, 14 книг і монографій.

     Один з ініціаторів англомовного проекту. Поставив і англійською мовою викладав курси: «Основи теорії передачі інформації», «Основи наукових досліджень», «Системи мобільного електрозв’язку і передачі даних цивільної авіації», «Системи повітряного електрозв’язку цивільної авіації», «Системи наземного електрозв’язку цивільної авіації», «Методологія наукових досліджень».

     Наукові інтереси пов’язані з розробкою оригінальних конкурентоспроможних на світовому ринку високоефективних ресурсозберігаючих інтелектуальних технологій для оптимального управління якістю й надійністю радіоелектронних систем і аерокосмічних комплексів.

     Результати досліджень широко використовували у своїй практичній діяльності провідні авіакомпанії миру: Аерофлот, Міжнародні авіалінії України, Аеросвіт, Інтерфлюг, Малев, Люфтганза, Аir France та інші.

Використання результатів досліджень сприяє успішному розв’язанню актуальних проблем забезпечення високих безпеки, регулярності й комерційній ефективності польотів, культури авіаційного сервісу.

     На кафедрі під керівництвом професора Ігнатова В.О. заснована всесвітньо відома наукова школа в області авіаційної й космічної радіоелектроніки. Тут підготовлено 35 кандидатів і 19 докторів наук для багатьох країн світу: СРСР, Росія, Україна, Болгарія, Йорданія, Камерун, Куба, Німеччина, Угорщина.

     Серед учнів наукової школи є сьогодні всесвітньо відомі вчені, які стали засновниками власних наукових шкіл, доктори технічних наук професори Конахович Г.Ф., Петрашевський О.Л., Маньшин Г.Г., Кучер О.Г., Яновський Ф.Й., Таджі Т.А., Глухих І.М., Первунінський С.М., Стеклов В.К., Компанець Л.Ф., Шумлянський І.І., Доровський В.О., Жураховський Ю.П. та інші.

     Професор Ігнатов В.О. був автором і науковим керівником ряду державних комплексних програм, проектів і робіт СРСР та України (автоматизація посадки повітряних суден та управління повітряним рухом повітряних суден і супутників Землі, розвиток інтелектуальної власності України, розробка мереж магістрального й мобільного електрозв’язку України, створення «Системи електронного документообігу для органів державного управління» Єдиної державної комп’ютерної системи “Кадри” та інших), що мають важливе народногосподарське значення.

     Перший заступник голови Ради товариства винахідників і раціоналізаторів України, відповідальний за зв’язки товариства з адміністрацією Президента України, Верховною Радою й Кабінетом Міністрів України, а також за міжнародні відносини товариства.

     В 2001 році наукового керівника школи за вагомий внесок в розвиток інформаційних технологій на Генеральній Асамблеї Міжнародної Академії Інформатизації при ООН було обрано академіком (UN IAI Full Member) з врученням Почесного диплому.

     В 2001 році в Цюріху науковим керівником школи спільно з деякими іншими громадянами країн Європи з метою захисту інтересів інтелігенції створено і очолено Європейський клуб інтелігенції як неформальну міжнародну благодійну організацію. Розроблено довгострокову Програму міжнародної благодійної діяльності МБО ЄКІ на період 2001-2011 роки, виконання якої сприяє досягненню статутних цілей. В цій програмі передбачено ідейне та наукове керівництво глобальним проектом ООН «Оптимальне управління розвитком земної цивілізації в 3-ому тисячолітті».

     З 2002 року кафедру очолював д.т.н., професор, заслужений працівник транспорту України Конахович Г.Ф.

  Найбільш відомими публікаціями професора Конаховича Г.Ф. є:

 • Системи радіозв’язку. Навчальний посібник. Київ-2004.

 • Комп’ютерна стеганографія. Теорія та практика. -К. МК-Прес,-2006.

 • Захист інформації у телекомунікаційних системах.-К. МК-Прес,-2005.

 • Мережі передачі пакетних даних. К. МК-Прес,-2007.

 • Спеціальний радіомоніторинг. М. Видавничий дім Додека ХХІ-2007.

 • Енциклопедія безпеки авіації. К. Техніка, 2008.

 • Захист інформації у мережах передачі даних. Підручник К. Вид-во НВП ІНТЕРС ЕРВІС, -2009.

 • Теорія електричного зв’язку. Навчальний посібник –Львів. Магнолія-2010.

 

   Під керівництвом професора Конаховича Г.Ф. підготовлені та успішно захищені такі роботи:

 • Аль-Хенті Мухаммед Фавзі (к.т.н.) Методи підвищення ефективності та забезпечення достовірності передачі інформації в мобільних телекомунікаційних систем. -1998р.

 • Сухопара О.М. (к.т.н.) Розробка та дослідження системи технічного обслуговування наземних систем зв’язку цивільної авіації.- 2004р.

 • Кочергін Ю.А. (к.т.н.) Дослідження шляхів підвищення завантаженості обладнання авіаційних телекомунікаційних мереж.-2006р.

 • Курушкін В.Е. (к.т.н) Розробка технології диференційного обслуговування з гарантованим сервісом на базі обладнання FrameRelay.- 2007р.

 • Муранов О.С. (к.т.н.) Підвищення якості технології адаптивного управління трафіком пакетних телекомунікаційних мереж.- 2010р.

 • Голубнічий О.Г. (к.т.н.) Методи забезпечення прихованості передавання інформації у широкосмугових радіосистемах.-2010р.

 • Пузиренко О.Ю. (к.т.н.) Комп’ютерні системи стеганографічної обробки і захисту інформації у цифровому звуковому мовлені.- 2012р.

 • Чечельницький В.Я. (д.т.н) Методологія підвищення ефективності телекомунікаційних систем на основі інтеграції канального кодування та шифрування даних.-2013р.

 • Одарченко Р.С. (к.т.н.) Методи підвищення пропускної здатності каналів стільникових мереж четвертого покоління.-2013р.

     Також за час керівництва Конаховича Г.Ф. були підготовлені та захищені дисертації: Ткалічем О. П. та. Кудренко С.О. на здобуття ступеню кандидата технічних наук і Мачаліним І. О. та Козлюк І.О. на здобуття ступеню доктора технічних наук. Усі вони згодом отримали вчене звання доцента та професора відповідно.

     З 2019 року на базі кафедри телекомунікаційних систем та кафедри авіаційних радіоелектронних комплексів була створена кафедра телекомунікаційних та радіоелектронних систем. З липня 2020 року цю кафедру очолив д.т.н., професор Одарченко Роман Сергійович.

     Одарченко Роман Сергійович – доктор технічних наук (спецільність 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»), професор. Його дослідницькі інтереси включають телекомунікаційні системи та мережі, мобільні мережі, бездротові системи, програмно обумовлені мережі, системи мережевої безпеки тощо. Індекс Хірша в наукометричній базі Scopus – 12 (посилання на профіль: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57188708598), Google scholar h-index: 13, i10-index-14 (посилання на профіль: https://scholar.google.com/citations?user=e5vRolQAAAAJ&hl=uk),.

     Одарченко Р.С. у 2015 – 2016 роках був стипендіатом Кабінету Міністрів України. В 2021 році був стипендіатом Верховної Ради України для молодих вчених – докторів наук. Був капітаном команди – переможниці Першого національного хакатону із кібербезпеки.

     Починаючи з 2015 року, Одарченко Р.С. був виконавцем наступних науково-дослідних робіт: «5G-XCast» (Horizon 2020, грантовий номер 761498), «5G-TOURS» (Horizon 2020, грантовий номер 856950), 5GASP (Horizon 2020, грантовий номер 101016448), науковий проєкт Національного наукового фонду Республіки Грузія ім. Шота Руставелі «Розробка платформи для забезпечення кібербезпеки стільникових мереж 5G», 2021 рік: (https://rustaveli.org.ge/res/docs/76fbfd85e10d418476f404353490066298836263.pdf), тема «Радіозв’язку в рамках Концепції CNS/ATM ICAO» (№0110U000225) шифр 161-ДБ17, тема «Квантово-криптографічні методи захисту критичної інформаційної інфраструктури держави» (№ 0117U006770), тема «Побудова платформ» (НДР 0116U000072т). З 2019 року Одарченко Р.С. був керівником науково-дослідних проєктів молодих вчених: «Методи побудови захищених систем зв’язку п’ятого покоління в Україні» (№ держрєєстрації 0120U101401), тема «Методи підвищення експлуатаційної ефективності телекомунікаційних та радіоелектронних систем об’єктів критично важливої інфраструктури України», № держрєєстрації 0122U001804). Також Одарченко Р.С. очолював та продовжує керувати госпдоговірними тематиками за профілем кафедри.

     Одарченко Р.С. – член експертної ради МОН з грудня 2022 року (Наказ МОН України № 1092 «Про затвердження персонального складу експертних рад Міністерства освіти і науки України з питань атестації наукових кадрів»  від 02.12.2022 року), діючий член Наукової ради Міністерства освіти і науки України (секція №5 “Електроніка, радіотехніка та телекомунікації”), член журі Всеукраїнського конкурсу-захисту робіт МАН (2017 – 2022 рр.). Також Одарченко Р.С. є засновником та виконавчим директором Наукової асоціації кібербезпеки України (https://scsa.org.ua/), співзасновником Платформи Кібердія (https://cyberdiia.org/), є головою Наукового товариства студентів, аспірантів та докторантів Національного авіаційного університету.

  

   Під керівництвом Одарченка Р.С. були підготовлені наступні дисертаційні роботи:

 1. Вергелес Дмитро Дмитрович

  Тема: Методи підвищення ефективності систем тропосферного зв’язку спеціально

  Спеціальність: 05.12.02 – Телекомунікаційні системи та мережі

  Рік захисту: 2017

  Місце захисту: м. Київ, Національний авіаційний університет

Спецрада: Д.26.062.19

 

 1. Харлай Людмила Олексіївна

  Тема: Методи підтримки ефективного функціонування розподілених комп’ютерних систем та мереж операторів стільникового зв’язку

  Спеціальність: 05.13.05 – комп’ютерні системи та компонент

  Рік захисту: 2018

  Місце захисту: м. Черкаси, Черкаський державний технологічний університет

Спецрада: К 73.052.04

 

 1. Даков Сергій Юрійович

  Тема: Інформаційна технологія програмованого конфігурування інформаційно-управляючої системи мобільного зв’язку

  Спеціальність: 05.13.06 − Інформаційні технології

  Рік захисту: 2019

  Місце захисту: м. Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Спецрада: Д 26.001.51

 

 1. Самойлик Євген Олександрович

  Тема: Лексикографічні методи захисту мовної інформації

  Спеціальність: 05.13.21 – Системи захисту інформації

  Рік захисту: 2020

  Місце захисту: м. Київ, Національний авіаційний університет

Спецрада: Д.26.062.19

 

 1. Полігенько Олег Олегович

  Тема: Інформаційна технологія підвищення ефективності роботи базових станцій стільникового оператора

  Спеціальність: 05.13.06 − Інформаційні технології

  Рік захисту: 2019

  Місце захисту: м. Черкаси, Черкаський державний технологічний університет

Спецрада: Д 73.052.04

 

 1. Абакумова Анастасія Олександрівна

  Тема: Методи моніторингу та підвищення якості надання послуг стільникових мереж зв’язку

  Спеціальність: 172 «Телекомунікації та радіотехніка»

  Рік захисту: 2021

  Місце захисту: м. Київ, Національний авіаційний університет

Спецрада: ДФ 26.062.001