Основи інформатики, програмування та інформаційних технологій


 

Цифрова схемотехніка у телекомунікаціях та радіотехніці


 

Теорія кодування в телекомунікація та радіотехніці


 

Основи електроніки та схемотехніки


 

Переддипломна практика КІ


 

Експлуатаційна практика


 

Виробнича технологічна практика


 

Основи радіонавігації


 

Основи моделювання радіоінформаційних систем та технологій


 

Інформаційні технології в радіотехніці


 

Аналогові електронні пристрої радіоінформаційних систем


 

Інформаційні технології вимірювань, стандартизації та сертифікації


 

Системи експлуатації авіаційного радіоелектронного обладнання


 

Конструювання та комп’ютерне проектування радіоінформаційних систем


 

Інтелектуальні системи та технології прийняття рішень у телекомунікаціях та радіотехніці


 

Методи та моделі обслуговування мультисервісного трафіку


 

Мережі ІР-телефонії


 

Перспективні методи та технології радіодоступу


 

Мережне програмування та інтерфейси телекомунікаційних систем


 

Напрямні системи оптичного та електричного зв’язку


 

Переддипломна практика ТКРС


 

Фахово-ознайомлювальна практика


 

Технології віртуалізації мережних функцій


 

Системи мобільного радіозв’язку


 

Системи комутації та розподілу інформації


 

Системи керування базами даних та білінгу


 

Спеціалізовані системи комп’ютерного моделювання та проєктування телекомунікаційних систем


 

Проєктування інформаційно-телекомунікаційних та радіотехнічних систем та мереж


 

Мікропроцесорні пристрої та системи в телекомунікаціях та радіотехніці


 

Теорія інформації, сигнали та процеси в телекомунікаціях та радіотехніці


 

Основи теорії радіотехнічних кіл


 

Вступ до телекомунікацій та радіотехніки


 

Основи комп’ютерної графіки та автоматизації проєктування в телекомунікаціях та радіотехніці


 

Основи теорії надійності, експлуатації та ремонту інформаційно-телекомунікаційних та радіотехнічних систем


 

Технічні засоби служби авіаційної безпеки


 

Системи авіаційного електрозвязку за концепцією CNS/ATM


 

Передавальні та приймальні пристрої та системи


 

Системи авіаційного мультимедійного відображення та передачі інформації


 

Системи телерадіомовлення та мультимедійні мережі нового покоління


 

Безпека інформаційних мереж та систем


 

Принципи побудови засобів охоронно-пожежної сигналізації


 

Теорія нелінійних кіл