8230 Телекомунікаційні системи та мережі (бак)

НАЗВА

ФАХОВА / НЕФАХОВА

РЕКОМЕНДОВАНА / АЛЬТЕРНАТИВНА

НА КУРС

НА СЕМЕСТР

Методи та моделі обслуговування мультисервісного трафіку

ф

р

2

3

Спеціалізовані системи комп’ютерного моделювання та проєктування телекомунікаційних систем

ф

р

2

3

Інформаційні технології вимірювань, стандартизації та сертифікації

ф

а

2

3

Аналогові електронні пристрої радіоінформаційних систем

ф

а

2

3

Вузли, компоненти та елементи електронних пристроїв та систем

нф

р

2

3

Теорія нелінійних кіл

нф

а

2

3

Системи керування базами даних та білінгу

ф

р

2

4

Інформаційні технології в радіотехніці

ф

а

2

4

Кібербезпека інформаційних систем в авіації

ф

а

2

4

Антенно-фідерні пристрої та системи в галузі авіації

ф

р

2

4

Напрямні системи оптичного та електричного зв’язку

ф

р

3

5

Системи та пристрої синхронізації та сигналізації

ф

р

3

5

Soft skills: соціально-психологічні аспекти професійної компетентності

ф

р

3

5

Основи моделювання радіоінформаційних систем та технологій

ф

а

3

5

Радіовимірювальні пристрої та системи

ф

а

3

5

Пристрої НВЧ та антени

ф

а

3

5

Системи авіаційного електрозв’язку за концепцією CNS/ATM

ф

р

3

6

Радіоавтоматика та телеуправління

ф

а

3

6

Основи супутникових інформаційних технології

нф

а

3

6

Структурна організація та архітектура електронних пристроїв та систем

нф

р

3

6

Мережне програмування та інтерфейси телекомунікаційних систем

ф

р

4

7

Перспективні методи та технології радіодоступу

ф

р

4

7

Мережі ІР-телефонії

ф

р

4

7

Основи радіолокації

ф

а

4

7

Основи радіонавігації

ф

а

4

7

Принципи побудови радіоелектронних засобів авіаційної безпеки

ф

а

4

7

Системи штучного інтелекту в авіаційних телекомунікаційних системах

ф

р

4

8

Основи оптоелектроніки

нф

р

4

8

Принципи побудови засобів охоронно-пожежної сигналізації

нф

а

4

8

Системи зв’язку з рухомими об’єктами

ф

а

4

8


33070 Комп’ютерно-інтегровані радіоінформаційні системи та технології (бак)

НАЗВА

ФАХОВА / НЕФАХОВА

РЕКОМЕНДОВАНА / АЛЬТЕРНАТИВНА

НА КУРС

НА СЕМЕСТР

Інформаційні технології вимірювань, стандартизації та сертифікації

ф

р

2

3

Теорія нелінійних кіл

ф

р

2

3

Аналогові електронні пристрої радіоінформаційних систем

ф

р

2

3

Основи метрології та управління якістю радіоінформаційних систем

ф

а

2

3

Нелінійні ланки радіоінформаційних систем

ф

а

2

3

Принципи побудови телекомунікаційних та радіотехнічних систем

ф

а

2

3

Інформаційні технології в радіотехніці

ф

р

2

4

Сучасні технології радіоінформаційних систем

ф

а

2

4

Об’єктно орієнтоване програмування в електроніці

нф

р

2

4

Антенно-фідерні пристрої та системи в галузі авіації

нф

а

2

4

Основи моделювання радіоінформаційних систем та технологій

ф

р

3

5

Радіовимірювальні пристрої та системи

ф

р

3

5

Методи математичного моделювання

ф

а

3

5

Основи радіовимірювань в засобах телекомунікації та радіотехніки

ф

а

3

5

Пристрої НВЧ та антени

ф

р

3

5

Soft skills: соціально-психологічні аспекти професійної компетентності

ф

а

3

5

Радіоавтоматика та телеуправління

ф

р

3

6

Основи теорії управління в радіотехніці

ф

а

3

6

Направляючі та випромінюючі системи

нф

а

3

6

Електромагнітна сумісність радіоелектронних систем

нф

р

3

6

Основи радіолокації

ф

р

4

7

Основи радіонавігації

ф

р

4

7

Принципи побудови радіоелектронних засобів авіаційної безпеки

ф

р

4

7

Системи авіаційного електрозв’язку за концепцією CNS/ATM

ф

а

4

7

Радіоелектронні системи в авіації

ф

а

4

7

Системи та пристрої доглядового контролю

ф

а

4

7

Принципи побудови засобів охоронно-пожежної сигналізації

ф

р

4

8

Надширокосмугові технології в телекомунікаціях та радіотехніці

нф

р

4

8

Системи забезпечення безпеки об’єктів аеропорту

ф

а

4

8

Мережне програмування та інтерфейси телекомунікаційних систем

нф

а

4

8

р