Безпека інформаційних мереж та систем


 

Методи моніторингу


 

Методологія прикладних досліджень у сфері телекомунікацій та радіотехніки


 

Стратегії обслуговування та ремонту телекомунікаційних систем


 

Технології доступу в авіаційних телекомунікаційних системах


 

Електронні технології інтернету речей


 

Захист безпровідних телекомунікаційних та радіотехнічних систем


 

Інтелектуальні системи та технології прийняття рішень у телекомунікаціях та радіотехніці


 

Інформаційна та економічна безпека телекомунікаційних систем авіаційної галузі


 

Мережі мобільного зв’язку 5G


 

Методи віртуального управління та маршрутизації в телекомунікаційних мережах


 

Методи обробки мультимедiйної iнформацiї


 

Неруйнівний контроль в технічній діагностиці


 

Основи моделювання радіоінформаційних
систем та технологій


 

Радіоелектронні системи та комп’ютеризовані комплекси доглядової техніки


 

Системи широкосмугового радіозв’язку


 

Спеціалізовані системи комп’ютерного моделювання та проєктування телекомунікаційних систем


 

Телекомунікаційні системи та мережі авіаційного транспорту


 

Технічні засоби служби авіаційної безпеки


 

Технології SDN та SDR


 

Технології обробки та використання мовних сигналів