Спільне засідання кафедри телекомунікаційних та радіоелектронних систем (ТКРС), представників здобувачів освіти та стейкхолдерів щодо обговорення змін до ОНП “Телекомунікації та радіотехніка”

       У понеділок 22 травня 2023 р. о 14-30 у змішаному очно-дистанційному форматі відбулося пільне засідання науково-педагогічних працівників кафедри телекомунікаційних та радіоелектронних систем (ТКРС), представників здобувачів освіти та стейкхолдерів щодо обговорення змін до ОНП “Телекомунікації та радіотехніка” третього (освітньо-наукового) рівня освіти за спеціальністю 172 “Електронні комунікації та радіотехніка”.

       Під час наради завідувач кафедри Роман Одарченко та гарант ОНП Максим Заліський розповіли про результати проходження акредитації зазначеної освітньо-наукової програми, про пропозиції, надані стейкхолдерами та здобувачами освіти, а також про нововведення та зміни у освітньо-науковій програмі. Зі словом від стейкхолдерів виступив начальник науково-дослідного сектору надійності та стандартизації ДП Науково-дослідний інститут «Квант» д.т.н., с.н.с. Валерій Костановський. Від здобувачів освіти були надані пропозиції від аспірантів Сергія Дорожинського та Анастасії Дмитрук.       Засідання пройшло у живій дискусії, а висунуті пропозиції щодо вдосконалення ОНП були прийняті одноголосно.