Проведена акредитація ОП “Телекомунікаційні системи та мережі”

       В період з 12 по 14 жовтня на кафедрі телекомунікаційних та радіоелектронних систем у режимі онлайн було проведено акредитаційну експертизу на ОП “Телекомунікаційні системи та мережі” спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка” за другим магістерським рівнем вищої освіти.
       Експертиза відбувалась у невимушеній робочій атмосфері, вдалося становити досить ефективний рівень комунікації між експертною групою та співробітниками університету. Маємо щире сподівання, що вдалося розкрити всі особливості та переваги даної освітньої програми. Тепер очікуємо на оприлюднення результатів та їх затвердження на рівні галузевої експертної ради Національного агенства з оцінювання якості вищої освіти.