Акредитація освітньої програми за освітнім ступенем доктора філософії

       Після успішного проходження процедури акредитації нарешті кафедрою ТКРС було отримано СЕРТИФІКАТ

       ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ “Телекомунікації та радіотехніка” за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка третього освітньо-наукового рівня!