6983 Телекомунікаційні системи та мережі (маг)

НАЗВА ФАХОВА / НЕФАХОВА РЕКОМЕНДОВАНА / АЛЬТЕРНАТИВНА НА КУРС НА СЕМЕСТР
Методи обробки мультимедійної інформації ф р 1 1
Системи широкосмугового радіозв’язку ф р 1 1
Технології обробки та використання мовних сигналів ф а 1 1
Технології SDN та SDR ф а 1 1
Електронні технології інтернету речей нф р 1 1
Прикладні Інтернет технології нф а 1 1
Телекомунікаційні системи та мережі авіаційного транспорту ф р 1 2
Мережі мобільного зв’язку 5G ф р 1 2
Високошвидкісні системи та мережі передавання інформації ф р 1 2
Методи моніторингу радіочастотного ресурсу ТКС ф а 1 2
Тестування телекомунікаційних систем та мереж ф а 1 2
Методи віртуального управління та маршрутизації в телекомунікаційних мережах ф а 1 2

6990 Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси (маг)

НАЗВА ФАХОВА / НЕФАХОВА РЕКОМЕНДОВАНА / АЛЬТЕРНАТИВНА НА КУРС НА СЕМЕСТР
Радіоелектронні системи та комплекси зв’язку ф р 1 1
Радіоелектронні системи та комплекси радіолокації ф р 1 1
Технології та засоби радіоелектронної боротьби ф р 1 1
Комп’ютеризовані системи оброблення аеронавігаційної інформації та контролю повітряного руху ф а 1 1
Радіоелектронні системи охоронно-пожежної сигналізації ф а 1 1
Інформаційні технології авіаційної безпеки ф а 1 1
Інтегровані радіоелектронні системи безпеки об’єктів аеропорту ф р 1 2
Радіоелектронні системи та комп’ютеризовані комплекси доглядової техніки ф р 1 2
Методи математичного моделювання радіоінформаційних систем ф а 1 2
Інтелектуальні системи оброблення та прийняття рішень у радіоелектронних пристроях, системах та комплексах ф а 1 2
Інноваційні технології в електроніці нф р 1 2
Сучасні засоби авіоніки нф а 1 2

10820 Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення (маг)

НАЗВА ФАХОВА / НЕФАХОВА РЕКОМЕНДОВАНА / АЛЬТЕРНАТИВНА НА КУРС НА СЕМЕСТР
Системи мобільного зв’язку ф р 1 1
Системи охоронного телебачення ф р 1 1
Інформаційна безпека мереж зв’язку і телебачення ф а 1 1
Методи обробки мультимедійної інформації в системах радіозв’язку, радіомовлення і телебачення ф а 1 1
Інноваційні технології в авіоніці нф р 1 1
Інноваційні технології в електроніці нф а 1 1
Статистична обробка сигналів та аудіовізуальних даних ф р 1 2
Технології цифрового телевізійного, мультимедійного та звукового мовлення ф р 1 2
Системи логістичного забезпечення життєвого циклу апаратури радіозв’язку, радіомовлення і телебачення ф р 1 2
Методи математичного моделювання в телекомунікаціях та радіотехніці ф а 1 2
Технічне обслуговування та ремонт апаратури радіозв’язку, радіомовлення і телебачення ф а 1 2
Управління персоналом у радіотехніці ф а 1 2