ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ «ПРОБЛЕМИ АЕРОНАВІГАЦІЇ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ»

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ «ПРОБЛЕМИ АЕРОНАВІГАЦІЇ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ФАКУЛЬТЕТ АЕРОНАВІГАЦІЇ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ УКРАЇНИ

 

ПРОГРАМА

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

«ПРОБЛЕМИ АЕРОНАВІГАЦІЇ,

ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ»

26–27 листопада 2020 р.

 

м. Київ


Напрями роботи конференції:

п/п

Назва секції

Голова відповідної секції

(телефон, адреса

 електронної пошти)

Секретар відповідної секції

(телефон, адреса

електронної пошти)

1. Електроніка Ліпінський Олександр Юр’євич

тел. (050) 646-02-72

E-mail: alexander.lipinskii@gmail.com

Габрусенко Євген Ігорович

тел. (096) 573-56-11

E-mail: gab58@meta.ua

2. Телекомунікаційні та радіоелектронні системи Одарченко Роман Сергійович

тел. (093) 646-33-05

E-mail: odarchenko.r.s@ukr.net

Близнюк Владислав Іванович

тел. (068) 120-23-27

E-mail: conference@tks.nau.edu.ua

3. Системи аеронавігаційного обслуговування Шмельова Тетяна Федорівнател. (095) 413-81-87E-mail: shmelova@ukr.net Логачова Ксенія

Ігорівна

тел. (066) 598-09-07

E-mail: ksenialogachova@gmail.com

Календар конференції

26 листопада 2020 р. – відкриття конференції

26-27 листопада 2020 р. – робота у секціях


Секція «Електроніка»

Голова секції –  Ліпінський О.Ю., д.т.н., професор кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей Національного авіаційного університету

Секретар секції – Габрусенко Є.І., к.т.н., доцент кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей Національного авіаційного університету

Початок роботи секції – 10:00, 27 листопада 2020 р.

Посилання для участі – https://meet.google.com/qeo-zurw-nvw 1. Азнакаєв Е.Г., проф., д.ф.-м.н. 1), Корнєва О.М. 2), студентка

1)Національний авіаційний університет, м. Київ

2)Національний технічний університет України

 «КПІ ім. І.Сікорського»

Перспективні використання вірусів в наноелектрониці.

 1. Азнакаєв Е.Г., проф., д.ф.-м.н. 1), Стеценко Н.Я. 2), студентка

1)Національний авіаційний університет, м. Київ

2)Національний технічний університет України

 «КПІ ім. І.Сікорського»

Застосування біогенних магнітних наночастинок для санітарного контролю.

 1. Азнакаєв Е.Г., проф., д.ф.-м.н. 1), Швед І.В. 2), студентка,

Деркач Н.С., студентка

1)Національний авіаційний університет, м. Київ

2)Національний технічний університет України

«КПІ ім. І.Сікорського»

Електронна апаратура контролю фізіологічного стану організму.

 1. Бойко І.Ф., д.т.н., проф., Іваницький Є.С., Єфімова В.В.

Національний авіаційний університет, м. Київ

Аналіз нелінійних систем з використанням стохастичних ортогональних розкладень.

 1. Горобець С.В.1, проф., д.т.н., Заїка Л.А.2, к.б.н., ст.наук.сп.,

Робота О.В. 1

1Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»

2Інститут молекулярної біології і генетики НАН України

Вплив магнітного поля на клітини хронічного мієлоїдного лейкозу.

 1. 6. Іщук Д.Л., студент

Національний авіаційний університет, м. Київ

Перспективи та напрямки розвитку комплексів бортового обладнання на базі інтегрованої модульної авіоніки.

 1. Ключко О.М., к.б.н., доцент, Пітерцев О.А., к.т.н., асистент, Миронов Д.О., студент, Тищук Б.В., студент

Національний авіаційний університет, м. Київ

Біоінформаційна система «ЕкоІС» з базами даних та інкорпорованими біосенсорами.

 1. Ключко О.М., к.б.н., доцент, Бурцева Н.В., ст. виклдадач, Іваницький Є.С., провідний фахівець, Миронов Д.О., студент

Національний авіаційний університет, м. Київ

Актуальні зміни у класифікації електронних інформаційних систем для біології та медицини.

 1. Корчан В.М., аспірант, Морозова І.В. к.т.н.

Національний авіаційний університет, м. Київ

Способи підвищення ефективності сонячних модулів.

 1. Мельник О.С., к.т.н., доцент, Тишкова І.О., студентка

Національний авіаційний університет, м. Київ

Перспективи розвитку програмованих нанопристроїв.

 1. Мірошниченко О.С., к.т.н., доцент, Корсунський В.А., студент

Національний авіаційний університет, м. Київ

Порівняння параметрів зображень одних і тих самих діагностичних випадків, зроблених за допомогою цифрової рентгенографії та цифрового рентгенівського томосинтезу.

 1. 12Білецький А.Я., д.т.н., проф., Ковальчук А.В., студент, Новіков К.А., студент, Полторацький Д.А., студент

Національний авіаційний університет, м. Київ

Система криптографічного захисту командно-телеметричної інформації в каналах зв’язку з БПЛА.

Секція «Телекомунікаційні та радіоелектронні системи»

Голова секції –        Одарченко Р.С., д.т.н., доцент,                                         завідувач кафедри телекомунікаційних та радіоелектронних систем                       Національного авіаційного університету

Секретар секції –     Близнюк В.І.,                                                                  інженер кафедри телекомунікаційних та радіоелектронних систем                  Національного авіаційного університету

Початок роботи секції – 10:00, 26 листопада 2020 р.

Посилання для участі – https://meet.google.com/poo-xauu-tpx

 1. Бахтіяров Д.І., ст. викл.

Національний авіаційний університет, м. Київ

Метод оцінювання рівнів електромагнітних випромінювань радіотехнічними засобами моніторингу електромагнітної обстановки.

 1. Бережний О.О., студент, Тараненко А.Г., к.т.н., доцент

Національний авіаційний університет, м. Київ

Програмний засіб шифрування електронних повідомлень.

 1. Бєлов Є.О., студент, Терентьєва І.Є., к.т.н., доцент

Національний авіаційний університет, м. Київ

Метод оцінювання ризиків інформаційно-комунікаційної мережі на підприємстві.

 1. Бобко М.М., студент

Національний авіаційний університет, м. Київ

Структуровані кабельні мережі будівлі.

 1. Бондарчук М.І., студентка

Національний авіаційний університет, м. Київ

Моделювання інформаційних сигналів в телекомунікаційних та радіоелектронних системах.

 1. Гусак М.О., студент

Національний авіаційний університет, м. Київ

Ефективність систем  CNS/ATM при виконанні далекомагістральних рейсів цивільної авіації.

 1. Жирова Т.О., к.пед.н., Котенко Н.О., к.пед.н.

Київський національний торговельно-економічний університет

Порівняльний аналіз M2M та IoT.

 1. Касьянов І.В., студент

Національний авіаційний університет, м. Київ

Підвищення пропускної здатності інформаційних систем підводного зв’язку.

 1. Кобилинський О.В., студент, Балакірєв А., студент

Національний авіаційний університет, м. Київ

Методика вибору та налаштування програмного забезпечення для технології розумний будинок.

 1. Кудиненко З.Н., студентка

Національний авіаційний університет, м. Київ

Імітаційне моделювання поведінки абонентів мобільної системи зв’язку під час масових заходів.

 1. Кулик О.С., студент, Янковой В.О., студент

Національний авіаційний університет, м. Київ

Методи аналізування надійності радіоелектронних засобів з погіршенням технічного стану.

 1. Максимова Г.Д., студентка, Терентьєва І.Є., к.т.н., доцент

Національний авіаційний університет, м. Київ

Методи організації інтернет-мереж на громадському транспорті.

 1. Негрішний Є.Ю., студент, Терентьєва І.Є., к.т.н., доцент

Національний авіаційний університет, м. Київ

Методи забезпечення безпеки ІР-мережі Asterisk підприємства.

 1. Одарченко Р.С., д.т.н., доцент, завідувач кафедри,

Дика Т.В., студент

Національний авіаційний університет, м. Київ

5G Як засіб впровадження проектів «розумного міста».

 1. Одарченко Р.С., д.т.н., доцент, завідувач кафедри,

Давидов Д.В., студент

Національний авіаційний університет, м. Київ

Проблеми застосування бездротової мережі 5го покоління.

 1.  Іванцов В.В., студент, Дмитрук А.Ю., студентка

Національний авіаційний університет, м. Київ

Обробка пачки радіоімпульсів з пристроєм рециркуляції.

Початок роботи секції – 10:00, 27листопада 2020 р.

Посилання для участі – https://meet.google.com/poo-xauu-tpx

 1. Панченко С.С., студент, Терентьєва І.Є., к.т.н., доцент

Національний авіаційний університет, м. Київ

Підвищення ефективності мережевих процесів за рахунок впровадження систем моніторингу ZABBIX.

 1. Пінчук М.Г., студент

Національний авіаційний університет, м. Київ

Модернізація системи мобільного зв’язку на основі OFDM.

 1. Пузиренко О.Ю., к.т.н.

Національний авіаційний університет, м. Київ

Підвищення ефективності використання цифрового радіомовлення стандарту DAB+.

 1. Сахно О.В., студент, Терентьєва І.Є., к.т.н., доцент

Національний авіаційний університет, м. Київ

Методи підвищення надійності функціонування корпоративних мереж.

 1. Совгиря А.П., студент, Тараненко А.Г., к.т.н., доцент

Національний авіаційний університет, м. Київ

Мережа радіодоступу стільникової системи зв’язку з підвищеною абонентською ємністю.

 1. Слюсаренко В.С., студент, Конахович Г.Ф., д.т.н., професор

Національний авіаційний університет, м. Київ

Механізми QOS для забезпечення ефективної роботи корпоративної мережі комерційного банку.

 1. Слюсаренко Н.А., студент, Конахович Г.Ф., д.т.н., професор

Національний авіаційний університет, м. Київ

Автоматизація конфігурації мережевих пристроїв з метою підвищення рівня захисту в банківських мережах.

 1. Сологуб І.С., студент

Національний авіаційний університет, м. Київ

Метод тестування мережевих протоколів.

 1. Чужа О.О., к.т.н., Гнат В.В., студентка, Чужа М.О., студентка

Національний авіаційний університет, м. Київ

Система виявлення малорозмірних повітряних об’єктів.

      10. Фесенко А.О., к.т.н., асистент кафедри кібербезпеки та захисту інформації, Іваночко І.М., студент

Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка

Аналіз статистичних властивостей псевдо випадкових послідовностей.

 1. Чумаченко Б.С., Заблоцький К.В., Малик С.В., студенти

Національний авіаційний університет, м. Київ

Дослідження програмного забезпечення для моделювання роботи мереж SDN.

 1. Янковой В.О., студент, Кулик О.С., студентка

Національний авіаційний університет, м. Київ

Методи генерації шуму для систем захисту інформації.

 1. Ярошевич М.В., студент

Національний авіаційний університет, м. Київ

Система охоронного підводного телебачення.

 1. 14 Iavich, G. Iashvili, L. Nachkhebia,

Caucasus University, Scientific Cyber Security Association

Intrusion Detection System for 5G.

 1. 15Скіпакевич К. М., студент, Терентьєва І.Є., к.т.н., доцент

Національний авіаційний університет, м. Київ

Підвищення якості надання мультимедійних послуг впровадженням технології PON.

Секція «Системи аеронавігаційного обслуговування»

Голова секції –        Шмельова Т.Ф., д.т.н., доцент, професор кафедри аеронавігаційних систем                                        Національного авіаційного університету

Секретар секції –     Логачова К.І.,                                                                  аспірант кафедри аеронавігаційних систем

                                      Національного авіаційного університету

Початок роботи секції – 14:00, 26 листопада 2020 р.

Посилання для участі – https://meet.google.com/djg-cnqg-rdh?hs=122&authuser=2

 1. Далічук В. П., студентка

Національний авіаційний університет, м. Київ

Доступність глобальної супутникової навігаційної системи за геометричним фактором погіршення точності.

 1. Крисько А.В., студент, Михник О.Ю., студентка

Національний авіаційний університет, м. Київ

Оцінювання надійності систем посадки повітряних суден (ILS, MLS, VOR/DME, GLS, ПРЛ).

 1. Максименко Н.В, студентка, Іщенко О.М., студентка

Національний авіаційний університет, м. Київ

Оцінювання систем навігації за загальними TTX: ADS-B, ADS-C, GPS.

 1. Полевяненко А.І., студентка

Національний авіаційний університет, м. Київ

Оцінка параметрів найбільших аеропортів Європи.

 1. Проценко Е., студентка

Національний авіаційний університет, м. Київ

Comparative analysis of life-cycle greenhouse gas emissions for alternative jet fuels compared to petroleum-based jet fuels using Expert Judgement Method.

 1. Босенко Р.О. студент

Національний авіаційний університет, м. Київ

Використання супутникових систем зв’язку задля поліпшення покриття існуючої системи. Чи є це актуальним?

 1. Грищенко В. С., студент

Національний авіаційний університет, м. Київ

Перспективи застосування навігації з доповненою реальністю.

 1. Руденко А. П., студент, Конін В. В., д.т.н., професор

Національний авіаційний університет, м. Київ

Система моніторингу радіонавігаційного поля України.

 1. Hryshchenko Y.V., к.т.н., доцент, Romanenko V.H. , к.т.н.,

доцент, Nych E.O. студент

Національний авіаційний університет, м. Київ

Probabilistic boundaries of the aircraft entering into the glide path.

 1. Чижевський Б.В., студент, Ларін В.Ю., д.т.н., професор

Національний авіаційний університет, м. Київ

Показники ефективності  каналу С2 зв’язку між RPS та RPA.

 1. Skrytska Inna, студентка, Kachna Daria, студентка

Національний авіаційний університет, м. Київ

Evaluations of the dangers of radiocommunication failure during different phases of flight using Expert Judgment Method.

 1. Лала Анастасія, студентка

Національний авіаційний університет, м. Київ

Алгоритм прийняття рішень при відмові одного з двигунів БПЛА мультироторного типу.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *