1. Одарченко Р.С. Спосіб адаптивної зміни тривалості циклічного префікса OFDM-символа при формуванні OFDM-сигналів / Одарченко Р.С., Конахович Г.Ф., Голубничий О.Г. // Патент України № 76902 від 25.01.2013;


 2. Одарченко Р.С. Пристрій для адаптивної зміни тривалості циклічного префікса OFDM-символа при формуванні OFDM-сигналів / Одарченко Р.С., Конахович Г.Ф., Голубничий О.Г. // Патент України № 76901 від 25.01.2013;


 3. Одарченко Р.С. Детектор шкідливого електромагнітного випромінювання / Конахович Г.Ф., Конахович А.С., Одарченко Р.С. // Патент України № 63174 від 26.09.2011;


 4. Абакумова А.О. Спосіб підсилення стійкості квантових протоколів прямого безпечного зв’язку / Гнатюк С.О., Жмурко Т.О., Кінзерявий В.М., Одарченко Р.С., Абакумова А.О., Стояновіч А.Д. // Патент України № 108520 від 25.07.2016


 5. Одарченко Р.С. Спосіб захищеного зберігання даних у розподіленій комп’ютерній мережі / Гнатюк С.О., Кінзерявий В.М., Шитлюк Р.В., Одарченко Р.С.. Патент України № 126729 від 31.05.2017 р. 6. Одарченко Р.С. Пристрій голосового радіоуправління функціями безпілотного літального апарата з вбудованим захистом від несанкціонованого доступу / Лавриненко О.Ю, Конахович Г.Ф., Чуприн В.М., Одарченко Р.С.. Патент України № 123623 від 10.04.2017 р. 7. Одарченко Р.С. Пристрій для двосторонньої передачі даних з використанням lightfidelity ta wirelessfidelity технологій / Третяк І.В., Скульська О.Ю., Одарченко Р.С.. Патент України № 123649 від 31.05.2017 р.


 8. Одарченко Р.С. Спосіб регулювання випромінюваної потужності радіопередавальних пристроїв стільникових мереж в залежності від кліматичних умов // Одарченко Р.С., Конахович Г.Ф. Патент України № 84857 від 02.2013 р. 9. Одарченко Р.С. Пристрій захищеного голосового радіоуправління функціями безпілотного літального апарата / Лавриненко О.Ю, Конахович Г.Ф., Бахтіяров Д.І., Одарченко Р.С.. Патент України № 116310  від 20.12.2016 р.


 10. Одарченко Р.С. Пристрій захищеного голосового радіоуправління функціями безпілотного літального апарата / Лавриненко О.Ю, Конахович Г.Ф., Бахтіяров Д.І., Одарченко Р.С.. Патент України № 119441  від 10.04.2017 р. 11. Одарченко Р.С. Пристрій голосового радіоуправління функціями безпілотного літального апарата з вбудованим захистом від несанкціонованого доступу / Лавриненко О.Ю, Конахович Г.Ф., Чуприн В.М., Одарченко Р.С.. Патент України № 1165143 від 01.12.2016 р. 12. Голубничий О.Г. Спосіб підвищення точності виявлення сигналів у радіолокаційних системах зі складними зондувальними сигналами / Голубничий О.Г., Конахович Г.Ф. Патент України на винахід № 108898 від 25.06.2015 р. 13. Соломенцев О.В., Заліський М.Ю. Спосіб послідовного визначення середнього напрацювання на відмову технічних засобів // Патент 94852 Україна, МПК G01N 21/21 (2006.01). – №201404039; Заявл. 15.04.2014; Опубл. 10.12.2014, Бюл. № 23. – 5 с. 14. Прокопенко І.Г., Омельчук І. П. Устройство стабилизации средней частоты шумовых выбросов.А. с. 1589804 СССР, МКИ5  G01 S7/292, заявник та патентовласник КІІЦА, опубл. 15.09.1990,бюл, № 34.


 15. Омельчук І. П., Прокопенко І. Г., Корнильев Э.А. Устройство для выделения сигнала заданного ранга.А. с. 1603402 СССР, МКИ5 G06 G7/02, заявник та патентовласник КІІЦА, опубл. 30.10.1990, 16. Омельчук І. П.,Прокопенко І. Г.,Чирка Ю.Д Пристрій для виділен-ня сигналу перед-останнього рангу.Пат. 40439, Україна, МПК (2009) G06 F7/06, заявник та патентовласник НАУ, опубл. 10.04.2009, бюл. № 7.


 17. Омельчук І. П., Прокопенко І. Г. Спосіб вимірювання частоти гармонічного сигналу. Пат. 41445, Україна, МПК (2009) G01 R23/00, заявник та патентовласник НАУ, опубл. 25.05.2009, бюл. № 10. 18. Прокопенко І.Г., Омельчук І. П., Спосіб виявлення рухомих цілей імпульсним локатором. Пат. 60376, Україна, МПК (2006.01) G01 S13/72, заявник та патентовласник НАУ, опубл. 25.06.2011, бюл. № 12.


 19. Прокопенко І.Г., Вовк В. Ю., Омельчук І. П. Спосіб оцінювання частоти гармонічного сигналу на тлі завади. Пат. 81181, Україна, МПК (2013.01) G01R23/00, заявник та патентовласник НАУ, опубл. 25.06.2013, бюл. № 12.


 20. Омельчук І. П. Прокопенко І.Г.,Чирка Ю.Д. Спосіб виявлення спайків енцефалограми. Пат. 84833, Україна, МПК A61B 5/0476 (2006.01), заявник та патентовласник НАУ, опубл. 11.11.2013, бюл. № 21.


 21.   Прокопенко І.Г., Омельчук І.П., Осіпчук А.О., Малоєд М.М., Дмитрук А.Ю. Пристрій адаптивного квантування сигналів / Патент України на корисну модель        № 149815,  опубліковано 08.12.2021, бюл. № 49/2021, МПК H03H 21/0043, H03H 21/0067, H04B 1/10.   

 22.      Омельчук І.П., Прокопенко І.Г., Осіпчук А.О., Малоєд М.М. Швидкодіючий завадостійкий частотний детектор / Патент України на корисну модель              № 149816,  опубліковано 08.12.2021, бюл. № 49/2021.    МПК G01R 23/00,       H03D 03/00

 23. Сорочан А.Г., Харченко В.П. Спосіб J-кореляційної пеленгації та пристрій для його здійснення Пат. №116910 Україна  МПК G01S 5/24; Заявл. 09.03.2016; Опубл. 25.05.2018   Бюл. №10.


 24. Сорочан А.Г., Харченко В.П. Спосіб J-кореляційний пеленгації та пристрій для його здійснення Пат. №122004 Україна МПК G01S 13/44; Заявл. 06.06.2018; Опубл. 10.12.2019, Бюл. № 23.


 25. Сорочан А.Г., Харченко В.П. Спосіб виявлення сигналу з програмним переналаштуванням робочої частоти Пат. № 144884 Україна МПК H04K 3/00; Заявл. 25.06.2020;  Опубл. 26.10.2020, Бюл. № 20.


 26. Сорочан А.Г., Харченко В.П. Спосіб кореляційно-фазової пеленгації з подовженою характеристикою та пристрій для його здійснення Пат. №107505 Україна МПК G01S 13/44, G01S 3/02; – №а201301396; Заявл. 06.02.2013; Опубл. 12.01.2015,


 27. Сорочан А.Г., Харченко В.П. Спосіб доплерівської пеленгації на основі J-кореляційної обробки та пристрій для його здійснення Пат. №109133 Україна МПК G01S 5/24;  Заявл. 18.02.2013;  Опубл. 27.07.2015 Бюл. №14.


 28. Сорочан А.Г., Харченко В.П. Спосіб фазового вимірювання радіальної швидкості та пристрій для його здійснення Пат. №109145 Україна МПК G01S 5/24; Заявл. 06.02.2013; Опубл. 27.07.2015 Бюл. №14.


 29. Сорочан А.Г., Харченко В.П. Спосіб кореляційно-фазової пеленгації та пристрій для його здійснення Пат. №106986 Україна МПК G01S 3/02, G01S 13/44; – №а201115158; Заявл. 21.12.2011; Опубл. 25.06.2013, Бюл. №12.


 30. Сорочан А.Г., Харченко В.П. Спосіб кореляційно-фазової пеленгації з подовженою характеристикою та пристрій для його здійснення Пат. №107505 Україна МПК G01S 13/44, G01S 3/02; – №а201301396; Заявл. 06.02.2013; Опубл. 12.01.2015, Бюл. №1.


 31. Сорочан А.Г., Харченко В.П. Спосіб доплерівської пеленгації на основі J-кореляційної обробки та пристрій для його здійснення Пат. №109133 Україна МПК G01S 5/24; Заявл. 18.02.2013; Опубл. 27.07.2015 Бюл. №14.


 32. Сорочан А.Г., Литвиненко В.І., Лігінов С.М. Спосіб і пристрій з покращеною чутливістю знаходження сигналу системи радіозв’зку JTIDS Пат. №59484  Україна, МПК H04K3/00. – №2001085589; Заявл. 06.08.2001; Опубл. 15.09.2003, Бюл. № 9.  


 33. Сорочан А.Г., Литвиненко В.І., Лігінов С.М. Спосіб і пристрій з покращеною чутливістю знаходження сигналу системи радіозв’зку JTIDS Пат. №42067 Україна, МПК G01S3/00. – №97125743; Заявл. 01.12.1997; Опубл. 15.10.2001, Бюл. № 9.


 34. Сорочан А.Г., Литвиненко В.І., Лігінов С.М. Спосіб вимірювання часової затримки сигналу з кутовою модуляцією при його проходженні роздільними каналами розповсюдження і пристрій для його здійснення Пат. №42074 Україна, МПК G01S3/00. – №97126317; Заявл.07/05/1998;             Опубл. 15.10.2001, Бюл. № 9.


 35. Сорочан А.Г., Литвиненко В.І., Лігінов С.М. Спосіб вимірювання тимчасової затримки модульованого сигналу при його проходженні окремими каналами розповсюдження та пристрій для його здійснення Пат. №42816 Україна, МПК G01S3/00. – №97073670; Заявл.15.11.2001; Опубл.15.11.2001, Бюл. № 10.


 36. Сорочан А.Г. Спосіб і пристрій визначення робочої сітки частот системи зв’язку із стрибкоподібною зміною частоти Пат. № 63931 Україна, МПК G01R 23/00, № Заявл. 11.05.2001 Опубл. 16.02.2004, Бюл. № 2.


 37. Сорочан А.Г., Литвиненко В.І., Лігінов С.М. J-кореляційний спосіб вимірювання далекості і пристрій, який його реалізує Пат. №70379 Україна, МПК G01S13/34, G01S13/40. – №2002010718; Заявл. 29.01.2002;


 38. Сорочан А.Г., Поддубняк В.Й. Патент UA Спосіб і пристрій виявлення сигналу системи радіозв’язку JTIDS Пат. №74595 Україна, МПК H04K 3/00, – №2003043595; Заявл. 21.04.2003; Опубл. 16.01.2006, Бюл. № 1.


 39. Сорочан А.Г., Поддубняк В.Й. Спосіб і пристрій зондування ретранслятора Пат. №75092 Україна, МПК G01S 13/00, – №200304596; Заявл. 21.04.2003; Опубл. 15.03.2006, Бюл. №3


 40. Сорочан А.Г., Поддубняк В.Й., Косова В.В. Спосіб J-кореляційного вимірювання далекості по макси-муму і пристрій для його здійснення Пат. №75343 Україна, МПК G01S 13/34, G01S 13/40; – №2002075624; Заявл. 09.07.2002; Опубл. 17.04.2006, Бюл. № 4.