Перелік акредитованих та неакредитованих спеціальностей (освітніх програм), для вступу на навчання до Національного авіаційного університету за ОС «Магістр» у 2023 році  


 

 

Перелік документів:

  • документ, що посвідчує особу;

  • ідентифікаційний код;

  • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

  • 4 фотокартки 3×4.