Лекція “Кібербезпека в телеком-операторі” від компанії Lifecell

Лекція “Кібербезпека в телеком-операторі” від компанії Lifecell

       Дуже раді запросити вас прийняти участь у майстер-класі для студентів та викладачів на тему “Кібербезпека в телеком-операторі” від компанії lifecell!

       Лектори – Іван Соколов та Тарас Петренко – Експерти з кібербезпеки

       Подія відбудеться 11.05.2023, четвер, на 15-00


  Посилання на подію нижче:


     https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGM2MzM4MjgtOGI1OC00YjA5LWE2OGEtYmRkZTY1ZDk2MTgy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222e6d46d0-bb9e-4654-9eca-cc76d7302b47%22%2c%22Oid%22%3a%22070102b4-94fb-497b-a8ec-168dd10fe84f%22%7d


   Ідентифікатор зустрічі: 335 893 074 39
     Passcode: 2gArbX


Буде дуже цікаво!