Посада:
Старший викладач

Рік та місце народження:
1990 р., м. Глухів, Сумська область, Україна

Контакти:
корпус 3, ауд. 205
E-mail: bakhtiyaroff@nau.edu.ua

Кваліфікація:

 • У 2013 р. закінчив Національний авіаційний універсиет, телекомунікаційні системи та мережі, захист інформації в телекомунікаційних системах та мережах, інженер електрозв’язку.
 • В 2013-2016 рр. навчався в аспірантурі НАУ на денній формі за спеціальністю 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі».

Наукові інтереси:  вирішення проблем технічної експлуатації телекомунікаційних програмно-апаратних засобів, засоби захисту інформації в телекомунікаційних системах, теорія і практика побудови сучасних телекомунікаційних систем.

Навчальні дисципліни:

 • Системи комутації та розподілу інформації
 • Кінцеві присторої абонентського доступу.
 • Захист інформації в телекомунікаційних системах.
 • Безпека інформаційно-комунікаційних систем.
 • Безпека інформаційних мереж та систем.

Публікації:

 • Автор понад 20 наукових праць, у тому числі 8-ми наукових статей у фахових виданнях України, 15-ти тез доповідей на Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференціях та семінарах, 2-х навчально-методичних посібників.
 • Розробив низку методичних рекомендації до проведення лабораторних робіт.
 • Основні опубліковані праці:
  • Конахович Г. Ф., Давлет’янц О. І., Лавриненко О. Ю., Бахтіяров Д. І. Порівняльний аналіз перетворення Фур’є, косинусного перетворення та Вейвлет-перетворення як спектрального аналізу цифрових мовних сигналів
  • Бахтіяров Д. І., Конахович Г. Ф., Лавриненко О. Ю. Комп’ютерне моделювання захищеного каналу керування безпілотним літальним апаратом
  • Bakhtiiarov D. I. Research of multiplex signal of UAV management
  • Konakhovych G. F., Lavrynenko O. Y., Antonov V. V., Bakhtiiarov D. I. A Digital Speech Signal Compression Algorithm Based on Wavelet Transform
  • Kozliuk I. O., Bakhtiiarov D. І., Lavrynenko O. Y., Tretiak І. V. Problems of unauthorized interference to the work of UAV and methods of its solving
  • Bakhtiiarov D. I. Evaluation of energy availability of means to communicate with UAVs in conditions of radioelectronic countermeasures by the enemy

 

Профіль автора у Google Scholar

Профіль автора у Scopus