Інститут доуніверситетської підготовки (ІДП) Національного авіаційного університету запрошує учнів 9–11 класів на навчання і проводить освітню діяльність, пов’язану з підготовкою до вступу у ВНЗ України та загальнонаціонального зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) на підготовчих курсах з дисциплін: українська мова та література, математика, історія України, англійська мова, географія, фізика, хімія, біологія, основи журналістики, рисунок та композиція основи програмування.

Форми навчання: вечірня, щосуботня, заочна (в дні шкільних канікул або з використанням технологій дистанційного навчання).

Терміни навчання:

 • 8 місяців (з 01.10.2016 р. по 30.06.2017 р.),
 • 4 місяці (з 01.02.2017 р. по 30.06.2017 р.).

Роботу підготовчих курсів організовано в м. Києві та регіонах України.

Переваги навчання:

 • якісна підготовка до ЗНО;
 • високі результати сертифікатів ЗНО;
 • фахове викладання дисциплін;
 • наявність навчально-методичного забезпечення;
 • рейтингова система оцінювання навчальних досягнень;
 • поглиблене вивчення дисциплін;
 • адаптація до навчання у ВНЗ;
 • різноманітні форми навчання;
 • додаткові бали до рейтингу вступника;
 • висока результативність вступу до ВНЗ;
 • гнучка система зарахування до НАУ;
 • професійна орієнтація;
 • допрофесійна підготовка;
 • профільне навчання;
 • викладання спецкурсів;

Перелік спеціальностей, з яких здійснюється прийом на навчання за ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

 • дизайн
 • інформаційна, бібліотечна та архівна справа
 • філологія (англійська мова)
 • економіка (+)
 • психологія
 • соціологія
 • міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
 • міжнародні економічні відносини
 • журналістика
 • облік і оподаткування
 • фінанси, банківська справа та страхування
 • менеджмент (+)
 • маркетинг (+)
 • підприємництво, торгівля та біржова діяльність (+)
 • право
 • міжнародне право
 • екологія (+)
 • прикладна фізика та наноматеріали*
 • прикладна математика*
 • інженерія програмного забезпечення*(+)
 • комп’ютерні науки та інформаційні технології*
 • комп’ютерна інженерія*(+)
 • кібербезпека*(+)
 • авіаційна та ракетно-космічна техніка*(+)
 • електроенергетика, електротехніка та електромеханіка*
 • енергетичне машинобудування*(+)
 • автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології*(+)
 • метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка*
 • мікро- та наносистемна техніка*
 • хімічні технології та інженерія*(+)
 • біотехнології та біоінженерія*
 • біомедична інженерія*
 • електроніка*(+)
 • телекомунікації та радіотехніка*(+)
 • авіоніка*(+)
 • видавництво та поліграфія*
 • архітектура та містобудування
 • будівництво та цивільна інженерія*(+)
 • геодезія та землеустрій*
 • соціальна робота;
 • туризм;
 • цивільна безпека*
 • авіаційний транспорт*(+)
 • транспортні технології (на повітряному транспорті)*(+)

* – природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності, на які під час участі у конкурсі за успішне закінчення підготовчих курсів додається до 10 балів;

за спеціальностями, що позначені (+), підготовка фахівців проводиться українською та англійською мовами.

Заняття на підготовчих курсах проводяться відповідно до чинних нормативних документів, робочих навчальних програм, адаптованих відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, загальнонаціонального ЗНО Українського центру оцінювання якості освіти та затверджених кафедрою базових і спеціальних дисциплін ІДП НАУ. Навчальний процес забезпечується педагогічними і науково-педагогічними працівниками кафедри базових і спеціальних дисциплін, а також висококваліфікованими фахівцями провідних кафедр НАУ.

Слухачам пропонуються: екскурсії до Державного музею авіації, навчального ангару, Музею історії університету, кафедр та лабораторій НАУ, участь у Міжнародній конференції студентів та молодих учених «Політ», презентації профільних кафедр НАУ, Дні відкритих дверей, пробне ЗНО на базі НАУ, профорієнтаційні консультації, участь у роботі літньої школи тощо.

Слухачам, які успішно закінчили підготовчі курси ІДП і вступатимуть до НАУ на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності (позначені*), до загального рейтингу додається до 10 балів.

Ліцензія МОН України серія АЕ № 636803 від 19.06.2015 р. Навчання платне.

Якщо є бажання отримати якісну підготовку до загальнонаціонального ЗНО і стати студентом престижного ВНЗ, звертайтеся за адресою:

03058, м. Київ, пр. Космонавта Комарова, 1, корпус 8, кім. 610;
тел.: 406–74–04, 406–72–09, 406–73–11, 406–74–15,
тел./факс: 497–52–84.
E-mail: idp@nau.edu.ua, idp2@nau.edu.ua

Web-сторінка: www.idp.nau.edu.ua