laboratoriya-zahystu-informatsiyi-2laboratoriya-zahystu-informatsiyi-1Основна мета діяльності лабораторії систем захисту інформації – забезпечення проведення лабораторних робіт та виконання навчального навантаження, передбаченої освітніми стандартами з фізики, засобів і систем технічного забезпечення обробки, зберігання і передачі інформації, інженерно-технічного захисту інформації, програмно-апаратної захисту інформації, захисту інформації в комп’ютерних мережах, інформаційної безпеки, обчислювальним системам, мережам і телекомунікацій за спеціальностями (профілям): «Організація і технології захисту інформації» та «Прикладна інформатика в економіці».
Основні завдання лабораторії комплексних систем захисту інформації:

  • організація проведення лабораторних робіт з зазначених дисциплін в передбаченому обсязі;
  • впровадження в навчальну та наукову роботу вузу результатів досліджень зі спеціальних дисциплін;
  • проведення наукових досліджень з метою вивчення проблем захисту інформації в університеті;
  • розробка спільно з викладачами кафедри “Економічна інформатика” навчально-методичних вказівок з вивчення окремих розділів зазначених дисциплін та проведення практикумів і лабораторних робіт;
  • організація при студентському науковому товаристві роботи семінару за рішенням нестандартних завдань з проблем інформаційної безпеки.

Лабораторія оснащена спеціальним обладнанням, яке використовується для виявлення каналів витоку інформації, вивчення методів та проведення робіт з захисту інформації в телекомунікаційних системах.