laboratoriya-lokalnyh-merezh2laboratoriya-lokalnyh-merezh1Навчальна лабораторія “Локальних мереж” орієнтована на вивчення принципів побудови локальних мереж по різних технологіях. Лабораторія оснащена сучасними вузлами з різними методами доступу, включаючи провідний Ethernet, радіодоступ, WiMax і супутниковий канал. Розміщається в аудиторіях 306 й 301а.
Устаткування лабораторії використається для забезпечення занять по навчальній дисципліні “Локальні мережі й абонентський доступ”.
Важливе місце в навчанні студентів займає лабораторний практикум. Метою проведення лабораторних занять є закріплення теоретичних знань в області локальних мереж, придбання навичок побудови, настроювання елементів і програмного забезпечення мережі, дослідження сучасних мереж з використанням різних технологій на базі встаткування Cisco Systems, а також аналіз їхнього функціонування.
Устаткування лабораторії дозволяє проводити:

  • аналіз функціонування комп’ютерної мережі на фізичному рівні;
  • дослідження зовнішніх інтерфейсів комп’ютерних мереж;
  • дослідження характеристик системи обслуговування М/М/1;
  • розробку й дослідження віртуальної локальної мережі з використанням моделей ятірного встаткування компанії Cisco Systems;
  • проектування, створення, настроювання й дослідження віртуальної локальної – мережі з використанням комутаторів компанії Cisco Systems серії 2950;
  • дослідження способів організації локальних мереж на основі IP- адресації.

При виконанні лабораторного практикуму використається принцип навчання від простого до складного. Наприклад, задачі перших лабораторних робіт ориентированны на вивчення загальних питань, таких як: зв’язок комп’ютеру з периферійними пристроями, взаємодія двох комп’ютерів, проблеми фізичної передачі даних по лініях зв’язку, побудова, призначення й функції драйверів, аналіз характеристик локальної мережі, як системи масового обслуговування й ін.
Друга частина лабораторного практикуму призначена для закріплення знань і придбання практичних навичок у побудові сучасних локальних мереж і дослідженні їхніх характеристик.
Для цього, у першу чергу, використається моделі мережного встаткування компанії Cisco Systems. Після придбання практичних навичок настроювання встаткування на моделях, студенти виконують побудову й настроювання віртуальної локальної мережі з використанням комутаторів компанії Cisco Systems серії 2950.
Ціль завершальної частини практикуму – знайомство й придбання практичних навичок при виконанні функцій адміністратора мережі. При цьому вирішуються задача призначення ІР – адреса вузлів мережі, вивчають призначення й побудова ARP – таблиць, а також таблиць маршрутизації локальної мережі.