Перелік акредитованих та неакредитованих спеціальностей (освітніх програм), за якими оголошується прийом на навчання в 2021 році до Національного авіаційного університету освітній ступінь «Магістр»

 

 

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання у 2021 році 

 

 

Програми фахового вступного випробування «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси» та «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення» – 2021

 

 

Програма фахового вступного випробування «Телекомунікаційні системи та мережі» – 2021

Перелік документів:

  • документ, що посвідчує особу;

  • ідентифікаційний код;

  • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

  • 4 фотокартки 3×4.