Графік проведення додаткових фахових, фахових вступних випробувань та іспиту з іноземної мови

 

Строки прийому заяв та документів

Етапи вступної компанії Терміни
Денна Заочна
І етап
Початок прийому заяв та документів 02 липня 02 липня
Закінчення прийому документів до 14.00

02 серпня

до 14.00

02 серпня

Фахові та додаткові фахові вступні випробування (за графіком проведення) 03-10 липня

03-09 серпня

03-10 липня

03-09 серпня

Оприлюднення рейтингових списків осіб вступників до 14.00

10 серпня

до 16.00

13 серпня

Вибір вступниками місця навчання на місця за державним або регіональним замовленням до 16.00

14 серпня

до 16.00

15 серпня

Зарахування на навчання на місця за державним або регіональним замовленням до 16.00

15 серпня

до 16.00

19 серпня

Вибір вступниками місця навчання на місця за кошти фізичних та юридичних осіб до 16.00

16 серпня

до 14.00

20 серпня

Зарахування на навчання за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб до 16.00

20 серпня

до 16.00

21 серпня

ІІ етап (навчання виключно за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб )
Початок прийому заяв та документів 21 серпня 21 серпня
Закінчення прийому документів 13 вересня 13 вересня
Фахові та додаткові фахові вступні випробування (за графіком проведення) 16 вересня –

20 вересня

16 вересня –

20 вересня

Оприлюднення рейтингових списків осіб вступників 24 вересня 24 вересня
Вибір вступниками місця навчання на місця за кошти фізичних та юридичних осіб 25 вересня 25 вересня
Зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб Не пізніше 30 вересня Не пізніше 30 вересня

Перелік документів:

  • документ, що посвідчує особу;
  • ідентифікаційний код;
  • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • 4 фотокартки 3×4.

В 2019 році заяви для вступу до магістратури подаються тільки в паперовій формі.