Графік проведення додаткових, фахових вступних випробувань

 

Програма фахового додаткового випробування «Програмно-апаратні технології захисту інформації в телекомунікаціях» – 2019

 

Програма фахового додаткового випробування  «Телекомунікаційні системи та мережі» – 2019

 

Програма фахового вступного випробування «Програмно-апаратні технології захисту інформації в телекомунікаціях» – 2019

 

Програма фахового вступного випробування «Телекомунікаційні системи та мережі» – 2019

 

Навчання за освітнім ступенем бакалавр на основі ОКР «Молодший спеціаліст»

 

Прийом заяв і документів, фахові випробовування, конкурсний відбір та зарахування на перший курс (за скороченим строком навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) на навчання за освітнім ступенем бакалавр на основі ОКР «Молодший спеціаліст» проводиться в такі терміни:

Етапи вступної компанії

Терміни

Денна Заочна

І етап

Початок прийому заяв та документів 10 липня 10 липня
Закінчення прийому документів до 18.00 22 липня до 14.00 2 серпня
Фахові та додаткові фахові вступні випробування (за графіком проведення) з 23 липня до 30 липня з 23-30 липня

з 03-09 серпня

Оприлюднення рейтингових списків осіб вступників до 16.00 01 серпня до 16.00 12 серпня
Вибір вступниками місця навчання на місця за державним або регіональним замовленням до 16.00 03 серпня до 16.00 13 серпня
Зарахування на навчання на місця за державним або регіональним замовленням до 16.00 06 серпня до 12.00 15 серпня
Вибір вступниками місця навчання на місця за кошти фізичних та юридичних осіб до 16.00 08 серпня до 16.00 16 серпня
Зарахування на навчання за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб до 16.00 9 серпня до 14.00 19 серпня

ІІ етап (навчання виключно за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб )

Початок прийому заяв та документів не проводиться 21 серпня
Закінчення прийому документів 13 вересня
Фахові та додаткові фахові вступні випробування (за графіком проведення) 16 вересня – 20 вересня
Оприлюднення рейтингових списків осіб вступників 24 вересня
Вибір вступниками місця навчання на місця за кошти фізичних та юридичних осіб 25 вересня
Зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30 вересня

Необхідні документи для вступу:

 

  • Копія документа, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України» – паспорт або свідоцтво про народження, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство) – 3 копії (для вступників, які потребують гуртожитку – 2 копії (додатково))
  • Ідентифікаційний номер платника податків (для нарахування стипендій, та поселення до гуртожитку) – 3 копії (для вступників, які потребують гуртожитку – 2 копії (додатково))
  • Документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього – 2 копії
  • Медична довідка (за наявності) – 1 копія (для вступників, які потребують гуртожитку – 1 копії (додатково))
  • Дані про проходження флюорографії опис (за наявності) для вступників, які потребують гуртожитку – 1 копія
  • Військовий квиток або тимчасове посвідчення (замість військового квитка) – для військовозобов’язаних; Посвідчення про приписку до призовної дільниці – для призовників – 2 копії
  • Кольорові фотокартки розміром 3*4 см. – 6 шт.

 

УВАГА! Копії документів приймаються ВИКЛЮЧНО за умови наявності оригіналів!