НАУКОВА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ В АСПІРАНТУРІ

Галузь знань

Шифр та назва спеціальності

Гарант спеціальності
(голова проектної групи)

17 – Електроніка та телекомунікації

172 – Телекомунікації та радіотехніка

Мачалін І.О.

Інформація аспірантам та докторантам