tkalich-1

Науковий ступінь:
Кандидат технічних наук

Вчене звання:
Доцент

Посада:
Доцент

 Рік та місце народження:
1979 р., м. Київ

Контакти:
корпус 3, ауд. 224
e-mail: tkalich@nau.edu.ua

Кваліфікація:

  • Закінчив факультет електроніки та телекомунікацій Національного Авіаційного Університету у 2002 році. Захистив магістерську роботу за темою «Розробка алгоритмів керування голосом абонентського терміналу стандарту GSM».
  • З 2002 року асистент кафедри телекомунікаційних систем, займався організацією конференцій, семінарів, літніх шкіл та складанням планів по напрямку і підготовкою звітів.
  • З липня 2005 по червень 2009 року заступник декана факультету телекомунікацій та захисту інформації з навчальної роботи. Займався роботою зі студентами, викладачами, організацією навчального процесу в рамках факультету, виконанням наказів і розпоряджень міністерства освіти, ректора, проректорів та декана, підготовкою статистичних звітів по успішності, формуванням та участю в проектах наказів і розпоряджень декана.В 2007 році захистив дисертаційну роботу на тему «Методика визначення оптимального періоду проведення технічного обслуговування повітряних суден вітчизняного виробництва» на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук.
  • В березні 2009 році отримав вчене звання доцента кафедри телекомунікаційних систем. Займався виконанням навчального навантаження, нормоконтролем дипломних проектів та робіт, відповідальний за проведення виробничих практик, підготовкою методичних рекомендацій до лабораторних робіт, курсових проектів і робіт, написанням конспектів, курсів лекцій, виданням навчальних посібників та підручників.
  • З липня 2009 року по червень 2011 року виконував обов’язки заступника директора Інституту аеронавігації з наукової роботи.
  • З липня 2013 року займає посаду заступника директора з виховної роботи Інституту комп’ютерних інформаційних технологій.

Наукові інтереси: складні технічні системи, інформаційно-комунікаційні системи та мережі, дротові та бездротові системи та мережі, адміністрування та конфігурування мереж.

Навчальні дисципліни:
Технології локальних мереж, Технології та мережі радіодоступу, Експлуатація телекомунікаційних систем

Публікації:

  • Автор понад 80 наукових праць

 

Профіль автора у Google Scholar

Профіль автора у Scopus