Науковий ступінь:odarch
Кандидат технічних наук

 Посада:
Доцент

 Рік та місце народження:
1988 року в с. Култук Слюдянського району Іркутської області.

Контакти:
корпус 3, ауд. 224
корпус 5, ауд. 410
e-mail: odarchenko.r.s@mail.ru

Кваліфікація:

 • У 2010 закінчив з відзнакою Національний авіаційний університет.
 • В 2011 році на підставі захисту кваліфікаційної роботи на тему: «Оптимізація структури бездротового сегменту комп’ютерних мереж» здобув науковий ступінь кандидата наук Національного авіаційного університету.
 • У 2013 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Телекомунікаційні системи та мережі» на тему «Методи підвищення пропускної здатності каналів стільникових мереж четвертого покоління»

Наукові інтереси:  дослідження сучасних телекомунікаційних систем та мереж, принципів їх функціонування та удосконалення; дослідження методів передачі даних у стільникових мережах другого – четвертого поколінь.

Навчальні дисципліни:
Телекомунікаційні та інформаційні мережі, Розповсюдження радіохвиль в природному середовищі, Основи електроніки.

Публікації:

 • Автор понад 90 публікацій, у тому числі 35 наукових публікацій у фахових виданнях, 4 патенти на корисні моделі.
 • Підготував до друку 2 лабораторних практикуми “Безпека інформаційно-комунікаційних систем” та “Основи електроніки”.
 • Основні праці:
  • Одарченко Р. С., Лукін С. Ю. Економічна ефективність впровадження систем захисту стільникових мереж 4G
  • Одарченко Р. С. Оцінка імовірності бітової помилки та пропускної здатності каналів антенних МІМО-систем
  • Конахович Г. Ф., Луцький М. Г., Одарченко Р. С. Методика визначення радіусу зони обслуговування точки доступу стандарту ІЕЕЕ 802.11g

 

Профіль автора у Google Scholar

Профіль автора у Scopus