machalinНауковий ступінь:
Доктор технічних наук

Вчене звання:
Професор

Посада:
Професор

Контакти:
корпус 3, ауд. 227

Кваліфікація:

• У 1980р. закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації, Техексплуатація авіаційного радіоелектронного обладнання, радіоінженер.
• Від 15.03.1989р – кандидат технічних наук, спец. 05.22.14-експлуатація повітряного транспорту. Тема дисертації: «Ефективність автоматизації контролю бортових систем посадки та навігації».
• Від 10.10.2013р. професор кафедри телекомунікаційних систем.

Навчальні дисципліни:
• Інформаційно-телекомунікаційні мережі;
• Основи схемотехніки;
• Основі електроніки.

Публікації:

Опубліковано понад 110 наукових та навчально-методичних праць. З них 38 статей в фахових виданнях і бібліографічних  базах (2 в Scopus). 5 підручників с грифом МОН.

Основні опубліковані праці:

  • Конахович Г.Ф., Чуприн В.М., Мачалін І.О., Ткаліч О.П. Експлуатація телекомунікаційних систем: підручник.
  • Конахович Г. Ф. Теорiя електричного зв’язку / Г. Ф. Конахович, І.О. Мачалін, О.Ю. Пузиренко
  • Кобозєва А.А. Аналіз захищеності інформаційних систем. Підручник. / І.О. Мачалін, В.О. Хорошко
  • Єжова Л.Ф. Управління інформаційною безпекою. Підручник. / Л.Ф. Єжова, І.О. Мачалін, Я.В. Невойт, В.О. Хорошко
  • Єжова Л.Ф. Управління інформаційною безпекою. Підручник: Видання друге, доповнене та перероблене. / Л.Ф. Єжова, І.О. Мачалін, А.О. Корченко, Л.М. Скачек, В.О. Хорошко

 

Профіль автора у Google Scholar

Профіль автора у Scopus