konahovich[1]

Науковий ступінь:
Доктор технічних наук

Вчене звання:
Професор

 Посада:
Завідувач кафедри

 Рік та місце народження:
1944 р., м. Васильків, Київська область, Україна

Контакти:
корпус 3, ауд. 202

Кваліфікація:

 • У 1968р. закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації, технічна  експлуатація радіоустаткування аеропортів, радіоінженер.
 • В 1974 р. захистив дисертацію за темою «Розробка та дослідження методів технічного діагностування в динамічному режимі БСАУ» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Інформаційно-вимірювальні системи».
 • У 1994 р. захистив дисертацію за темою «Оптимізація процесів експлуатації РЕС перспективних ПС» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю «Експлуатація повітряного транспорту»

Наукові інтереси:  вирішення проблем технічної експлуатації авіаційної техніки, засобів захисту інформації в телекомунікаційних системах, теорії і практики побудови сучасних телекомунікаційних системах.

Навчальні дисципліни:
Методи забезпечення надійності та ефективної експлуатації  телекомунікаційних і радіотехнічних систем

Публікації:

 • Автор понад 200 наукових праць, у тому числі 8-ти монографій, 80-ти статей, 11-ти підручників та навчальних посібників, 6-ти патентів, 17авторських свідоцтв
 • Розробив низку державних стандартів, Правила авіаційного електрозв’язку в цивільній авіації
 • Основні опубліковані праці:
  • Бабак В.П., Харченко В.П., Конахович Г.Ф. та ін. Безпека авіації
  • Конахович Г.Ф. Системи радіозв’язку
  • Конахович Г.Ф., Климчук В.П., Паук С.М., Потапов В.Г. Защита информации в телекоммуникационных системах
  • Конахович Г.Ф., Чуприн В.М. Сети передачи пакетных данных
  • Конахович Г.Ф., Корченко О. Г. Захист інформації в мережах передачі даних

За останній період під керівництвом професора Конаховича Г.Ф. підготовлені та успішно захищені такі роботи:

Аль-Хенті Мухаммед Фавзі (к.т.н.) Методи підвищення ефективності та забезпечення достовірності передачі інформації в мобільних телекомунікаційних систем. – 1998р.

Сухопара О.М. (к.т.н.) Розробка та дослідження системи технічного обслуговування наземних систем зв’язку цивільної авіації.- 2004р.

Кочергін Ю.А. (к.т.н.) Дослідження шляхів підвищення завантаженості обладнання авіаційних телекомунікаційних мереж. – 2006р.

Курушкін В.Е. (к.т.н) Розробка технології диференційного обслуговування з гарантованим сервісом на базі обладнання Frame Relay.- 2007р.

Муранов О.С. (к.т.н.) Підвищення якості технології адаптивного управління трафіком пакетних телекомунікаційних мереж. – 2010р.

Голубничий О.Г. (к.т.н.) Методи забезпечення прихованості передавання інформації у широкосмугових радіосистемах. – 2010р.

Пузиренко О.Ю. (к.т.н.) Комп’ютерні системи стеганографічної обробки і захисту інформації у цифровому звуковому мовлені.- 2012р.

Чечельницький В.Я. (д.т.н) Методологія підвищення ефективності телекомунікаційних систем на основі інтеграції канального кодування та шифрування даних. – 2013р.

Одарченко Р.С. (к.т.н.) Методи підвищення пропускної здатності каналів стільникових мереж четвертого покоління. – 2013р.

 

Профіль автора у Google Scholar

 

Профіль автора у Scopus

Наверх